โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา เชิญร่วมสมทบทุนสร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูลค่า 1,400,000 บาท

เชิญร่วมสมทบทุน สร้างหลังคาลานกิจกรรมเอนกประสงค์ มูค่า 1,400,000 บาท โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อใช้เป็นลานจัดกิจกรรม กีฬา แหล่งเรียนรู้ จัดงานประชุม,สัมมนา ฯลฯ เลขที่บัญชีธนาคาร ธกส. 020206748852 ชื่อบัญชี เงินสมทบทุนสร้างหลังคเอนกประสงค์โรงเรียน ส่งหลักฐานการโอนเงิน @Line 0810348533 ผอ.อุดม บุญทา

%d bloggers like this: