อำลานายกฯเก่า ส่งมอบงานนายกสมาคมครูฯป่าแดดคนใหม่

– นายถวิล สุริยะ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำบภอปาแดด ประชุมคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำบภอป่าแดด เพื่อสรุปผลการดำเนินงานให้นายกันติทัต บุญศรี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอป่าแดดคนใหม่ พร้อมทั้งแนะนำครูคนใหม่ของแต่ละโรงเรียนในอำบภอป่าแดด ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย พบเพื่อนครูอำเภอป่าแดด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสักพัฒนา อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: