ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เอกสาร 1.ประกาศการรับสมัคร ดูเอกสาร..
2.ใบสมัคร ดูเอกสาร..

ประกาศรับสมัคร-1

%d bloggers like this: