สพฐ.ติดตามฯ3นโยบายฯสู่การปฏิบัติในคลัสเตอร์ 4,16

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานนำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล รับการติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO conference ครั้งที่ 5 เขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 เรื่อง (ความปลอดภัย โครงการพาน้องกลับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ) วันพุธที่ 15 มิ.ย.2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: