ประกาศ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูฯ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแระถมศ฿กษาเชียงราย เขต 2
เอกสาร 1 ประกาศรับสมัคร
เอกสาร 2 คำร้องขอย้าย (ผอ.กลุ่มอำนวยการ)
เอกสาร 3 คำร้องขอย้าย (ผอ.กลุ่มการเงิน)

ประกาศรับสมัคร

%d bloggers like this: