เยี่ยมบ้านนักเรียน “พาน้องกลับมาเรียน” โรงเรียนบ้านวาวี

– วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.อ.เสรี เชื้ออ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาวีนายรัชชานนท์ วันเพ็ญ รองผู้อำน่วยการโรงเรียนบ้านวาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านวาวี ให้การต้อนรับคณะทำงานติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามกิจกรรม “พาน้องกลับมาเรียน” นำโดย นางสาววรนันท์ รวมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ โดยทางสพป.เชียงราย เขต 2 มีความห่วงใยนักเรียนในการดูแลของโรงเรียนบ้านวาวี คือ เด็กชายชำนาญ ลาหุ่เมอเนอ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พิการทางสมอง อยู่กับผู้ปกครอง อีกทั้งได้มอบสิ่งของ เครื่องใช้ให้แก่นักเรียนด้วย ทางโรงเรียนบ้านวาวี ขอบพระคุณ สพป.เชียงราย เขต 2 มา ณ โอกาสนี้ (รัชชานนท์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: