เปิดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

  • วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายกันติทัต บุญศรี ผอ.โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา อ.ป่าแดด จ.เชียงราย เปิดการอบรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตาม โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมจากตำรวจชุด ชมส.สภ.ป่าแดด จังหวัดเชียงราย
%d bloggers like this: