ร่วมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

– นายบัณฑิต ไชยวงศ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มิเเทศฯ นายวิเชียร ธรรมยา นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางชญารุณี ฟองแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมแสดงสินค้านานาชาติ GMS ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย (ชญารุณี/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: