ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อ.พาน จ.เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)

%d bloggers like this: