สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์รับสมาชิกในกรณีพิเศษ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด (กอง 1)เปิดรับสมาชิกในกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565-วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สอบถามเพิ่มเติม สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 053-703438 ดาวน์โหลดใบสมัคร https://www.crtc.co.th/webjml/document/F106A.pdf

%d bloggers like this: