ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม)

  • นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติอำเภอเวีงป่าเป้า พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ น.ส.นฤมล เกิดมูล ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา32(บ้านสาขันหอม) พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเมื่อวันก่อน และจะรายงานความเสียหายให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (นฤมล/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: