น้ำแม่ลาวเอ่อท่วมโรงเรียนบัวสลีวิทยา

– นายอำนวย จอมใจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย คณะกรรมการตวจสอบความเสียหายจากภัยพิบัติอำเภอแม่ลาว เข้าตรวจดูสภาพน้ำจากลำน้ำแม่ลาว เข้าเอ่อท่วมบริเวณโรงเรียนบัวสลีวิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา มีนายจำเริญ ไชยยะ ผอ.โรงเรียนบัวสลีวิทยา พาตรวจดูจุดที่น้ำท่วมขัง และจะรายงานให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบต่อไป (อำนวย/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: