ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ปี 2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 24 พ.ค.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: