ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านป่าสัก

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติอำเภอเวีงป่าเป้า พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายฤทธิไกร ใจคำ ผอ.โรงเรียนบ้านป่าสัก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนเมื่อวันก่อน และจะรายงานความเสียหายให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่ทราบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป (ฤทธิไกร/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: