ตรวจเยี่ยมนักเรียนประจำพักนอน โรงเรียนบ้านป่าตึง

– นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น.ส.ธัญญะสุภางค์ พศุตม์วสุธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน และน.ส.พิกุล กันทะวัง นักวิชาการศีกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมนักเรียนพักนอน ของโรงเรียนบ้านป่าตึง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (วิชัย/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: