Coaching Teams ประเมินสัมฤทธิผล 6 รองผอ.เขต

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teams) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานฯ ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนากงานในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีนายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 ดร.สมพร สุขอร่าม ผอ.สพม.เชียงราย และนายพิสิฐ ไชยชนะ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นคณะกรรมการฯ ร่วมประเมินฯ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมานายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายนิรันดร์ แก้วฝาย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายณรงค์ คำสุขุม รองผอ.สพม.เชียงราย และนายปรีชารัตน์ รินทระ รองผอ.สพม.เชียงราย ทั้ง 6 คน จะได้นำเสนอภารกิจงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย คนละ 15 นาที่ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พ.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: