ประชุมทางไกล พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รูปแบบออนไลน์ ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๕ โดยมี ดร.สุทัด จันทะสินธุ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ดร.ประนอม จรเกตุ ผอ.โรงเรียนป่างิ้ววิทยา นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต ๒ และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ โรงเรียนละ ๒ คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ (พรทิพา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: