84 ครูผู้ช่วยใหม่ รายงานตัวแล้ว

https://urlcc.cc/pivrb

– นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต สพป.เชียงราย เขต 2 ให้รับรายงานตัวผู้ผ่านกสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มาลงชื่อเลือกโรงเรียน จำนวน 11 วิชาเอก 84 คน พร้อมเขียนประวัติลงใน กคศ.16 และส่งตัวถึงโรงเรียนได้ในวันนี้ และจะเข้าปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 5 พ.ค.2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสุนทราภิรมย์ สพป.เชียงราย เขต 2

รายละเอียดโรงเรียนที่ไปบรรจุ https://urlcc.cc/1sbkm

%d bloggers like this: