พายุลมฝน ทำต้นไม้ล้มทับรั้วบ่อประมงโรงเรียนบ้านสลีเสียหาย

– เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2565 นายถวิล วงษา ผอ.โรงเรียนบ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย รายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เม.ย.2565 เวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดลมพายุพัด และฝนตกอย่างหนัก ทำให้ทางเดิน “Walk way”(ทางเดินถนนภายในโรงเรียน) เกิดความเสียหายและต้นไม้ล้มทับรั้วบ่อประมงของโรงเรียนบ้านสันสลี เกิดความเสียหาย ซึ่งจะรายงานให้สพป.เชียงราย เขต 2 ทราบต่อไป

%d bloggers like this: