ประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม ZOOM เมื่อวันอังคารที่ 5 เม.ย.2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สพฐ. https://youtu.be/Q4NE4qyFfuQ

%d bloggers like this: