ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

ประชุมคณะกรรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายจรัญ แจ้งมณี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2