5 ขั้นตอน จองหอพัก สกสค.ออนไลน์ เข้าพัก 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

5 ขั้นตอน จองหอพัก สกสค.ออนไลน์ เข้าพัก 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป
– สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์ การใช้ระบบบริหารจัดการจองหอพัก สกสค. แบบออนไลน์ เริ่มเปิดจองออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 เข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2563 เป็นต้นไป 

 

%d bloggers like this: