ประชุมเพลิงสรีระสังขารครูบาอินสม สุทธจิตตโต

– นายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 นายดำริ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินดำ และประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำบลเจดีย์หลวง ท่าก๊อ ,นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พร้อมกับคณะผู้บริหารคณะครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯได้เข้าร่วมประชุมเพลิงสรีระสังขารครูบาอินสม สุทธจิตตโต เจ้าเอาวาสวัดปางน้ำมูล ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายโดยมีหน่วยงานหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก (ประกอบ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: