สร้างความเข้าใจขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วยนายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางลัดดาวรรณ ไพเชฐศักดิ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.พรทิพา พุทธวงค์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางประสพสุข บุญเรืองศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายปิยพงศ์ ทองงอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ น.ส.ธัญญะสุภาค์ พศุตม์วสุธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมเข้าการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มี.ค.2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพวงชมพู โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย จ.เชียงราย

%d bloggers like this: