สัมภาษณ์ทางไกลผู้สมัคร 38ค(2) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นางยุพิน จันทะสินธุ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายอาจินต์ ชุติภานุวัชร ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์ น.ส.เทวิกา ไกรแสวง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก (ภูมิลำเนา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย) และน.ส.โสภิชญา ดวงฟู นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุทัยธานี (ภูมิลำเนา ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา) โดยวิธีสัมภาษณ์ทางไกลผ่านระบบ Google Meet วันพฤหัสบดีที่ 3 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสนฉัตร สพป.เชียงราย เขต 2 ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้ปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 27 ม.ค.25 ที่ผ่านมา มีผู้สมัคร 2 ราย และจะประกาศผลการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นลำดับต่อไป

น.ส.เทวิกา ไกรแสวง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก (ภูมิลำเนา ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย)
น.ส.โสภิชญา ดวงฟู นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุทัยธานี (ภูมิลำเนา ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา)
%d bloggers like this: