โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58 ต้านแผ่นดินไหว

โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58 ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ppsw01

Download

ppsw02

Download

%d bloggers like this: