เสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา

– โรงเรียนร่องธารวิทยา จัดโครงการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจาก สภ.พาน กู้ภัยเจริญเมือง และหน่วยกู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ จัดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2565 ณ โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: