ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้

ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 3 เม.ย.2563 นี้ ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 2)