ศูนย์ฯอำเภอป่าแดด ประเมินคุณภาพ CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีกศ.2564

– เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2565 คณะกรรมการประเมินคุณภาพตามนโยบาย CR2ACTS & CR2 Q-Ed Model ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอป่าแดด ได้เข้าประเมินโรงเรียนบ้านโป่ง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย (กันติทัต/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: