ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ดอยล้าน(ห้วยน้ำกืน) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 และ นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รอง ผอ. สพป.เชียงราย เขต 2 พร้อมด้วย นายจตุพล อุปละ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหาร ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวณชายแดน ในอำเภอแม่สรวย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านดอยล้าน เป็นโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนบ้านดอยช้าง และ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) เป็นโรงเรียนคู่ขนานกับโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้กำลังใจเยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและได้ให้แนวทางในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 ป.3 และ ป.6 เพื่อเข้ารับการทดสอบระดับชาติในปีการศึกษา 2564 และการเน้นย้ำด้านการพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น พร้อมทั้งมอบสื่อการเรียนการสอนและหนังสือห้องสมุุด (จตุพล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: