ติดตามการฉีดวัคซีนนักเรียนในเขตอำเภอแม่สรวย

– นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รองผอ.สพปเชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของโรงพยาบาลแม่สรวย ให้กับนักเรียนในเขตบริการ จำนวน 200 ราย มีผู้บริหารสถานศึกษาร่วมต้อนรับจำนวนมาก เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2564 ณ โรงพยาบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (อาวุทธ์/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: