ทำบุญโรงเรียนร่องธารวิทยา เป็นสิริมงคลรับปีใหม่

– นางทองพูน ปัญจมา ผอ.โรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย จัดงานทำบุญตักบาตรข้าารอาหารแห้ง พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน มีกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: