ติดตามเสนอแนะและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านสันสลี

– โรงเรียนบ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ขอขอบพระคุณ ท่านธรรมรัฐ นุชเนื่อง และท่านศึกษานิเทศก์ พรมเมือง เทวตา ได้มานิเทศติดตามพร้อมให้คำเสนอแนะ และให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างสูงครับ (ถวิล/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: