มอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มที่ 42

– นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ให้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (ทีมผู้บริหารสถานศึกษา/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: