สรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ปี 2565 วันที12 พ.ย.256เวลา 09.00-15.00น.ณ หน่วยลงคะแนนที่สังกัด

แบบสำรวจการไปประชุมสัญจรและศึกษาดูงาน(สุโขทัย-กำแพงเพชร) วันที่ 5-7 ธันวาคม 2564 กดลิงค์เพื่อตอบแบบสำรวจ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdymIcT3z4bdr…/viewform

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบกลับแบบสำรวจภายใน 16 พ.ย.2564 เพื่อจะได้ดำเนินการวางแผนในขั้นตอนต่อไปค่ะ

%d bloggers like this: