เชิญครูประจำชั้น สมัครอบรมเป็นนักจิตวิทยา ส่งภายใน 7 เม.ย.2563 นี้

เชิญครูประจำชั้น สมัครอบรมเป็นนักจิตวิทยา ส่งภายใน 7 เม.ย.2563 นี้
ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีความห่วงใยเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ
 
ขณะที่มีครูประจำชั้นซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด มีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยา ไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหา เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และพัฒนาอารมณ์ สังคม สติปัญญาแก่นักเรียน และสามารถให้การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในภาวะวิกฤตรุนแรงได้
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้เตรียมความพร้อมการฝึกอบรมครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้ครูประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ให้กับสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อย 1 คน 1 สถานศึกษา
 
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดพิจารณาครูเข้ารับการฝึกอบรมประจำชั้น เพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติที่กำหนด และกรอกข้อมูลออนไลน์ที่ https://qrgo.page.link/QJ8WW แนบมาพร้อมนี้ ส่งภายในวันที่ 7 เม.ย.2563 นี้

เชิญครูประจำชั้น สมัครอบรมเป็นนักจิตวิทยา ส่งภายใน 7 เม.ย.2563 นี้https://qrgo.page.link/QJ8WW- ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา…

โพสต์โดย แอเรียทูโพสต์2 เมื่อ วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2020

%d bloggers like this: