ประชุมคณะกรรมการประเมินนร.-สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย 2 มอบหมายให้น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พ.ย.2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.เชียงราย เขต 4 (สมหทัย/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: