ประชุมจัดทำข้อมูลประกอบพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

– นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ นุชเนื่อง นายอาวุทธ์ มีขันเพชร น.ส.วรนันท์ รวมสุข พร้อมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบพิจารณาย้าย (คณะกรรมการชุดที่ 3) วันศุกร์ที่ 5 พ.ย.2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: