ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์

– สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ 001 นายกิติกุล ชุนหกิจ(โย) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานขับรถยนต์ สพป.เชียงราย เขต 2 ให้มารายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 1 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2 https://drive.google.com/file/d/1Sj6gXRag7nWqzDmNqrNGZEokt7dx8kri/view?usp=sharing

%d bloggers like this: