ตรวตเยี่ยมการฉีดวัคซีน นักเรียนโรงเรียนร่องธารวิทยา ก่อนเปิดภาคเรียน

– น.ส.วรนันท์ รวมสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ของโรงเรียนร่องธารวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนร่องธานวิทยา อ.พาน จ.เชียงราย (ทองพูน/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: