ประชุมชี้แจงฯ ยื่นคำขอเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ปี 2563

  • น.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับฟังคำชี้แจงและยื่นแบบคำขอกำหนดเป็นสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนจากโรงเรียนที่เคยได้รับงบประมาณดังกล่าว ในเขตอำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2 (วิชัย/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: