ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

  • นายอาวุทธ์ มีขันเพชร และน.ส.วรนันท์ รวมสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกล ผอ.สพท. ทั่วประเทศในการ “ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.เชียงราย เขต 2
%d bloggers like this: