ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ด.ช.พิชัยยุทธ ไฉ นักเรียนโรงเรียนเวียงผาวิทยา

– เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อำเภอแม่สรวย ขอขอบพระคุณ ท่านรองฯ ธรรมรัฐ นุชเนื่อง ท่านรองฯวรนันท์ รวมสุข รองผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 พร้อมกับ คุณพิมพ์รดา ธิป้อ และคุณสิริกุล เอี่ยมธีรธิติ กลุ่มส่งเสริมฯเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของ ด.ช.พิชัยยุทธไฉ ที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุอัคคีภัย พร้อมกับเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางศึกษาที่ปฎิบัติงานในโรงเรียนเวียงผาวิทยาครับ (นิเรก/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: