ไฟไหม้บ้านนักเรียน โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย

– เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 03.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของ ด.ช.พิชัยยุทธ์ ไฉ นักเรียนชั้น ป.2/1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สถานที่เกิดเหตุ หมู่บ้านพญากองดี ม.6 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สภาพที่เกิดเหตุ ไฟได้ไหม้บ้าน เกิดความเสียหายทั้งหลังทางโรงเรียนเวียงผาวิทยา ได้มอบข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น ที่นอน หมอนมุ้ง ข้าวสารอาหารแห้ง ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และในรายละเอียดจะได้นำเรียนแจ้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ในลำดับต่อไป (นิเรก/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: