วิวัฒน์ ทิพเนตร ช่างไฟฟ้า ช4 คนใหม่ ดูแลอาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2

วิวัฒน์ ทิพเนตร ช่างไฟฟ้า ช4 คนใหม่ ดูแลอาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2
– นายวิวัฒน์ ทิพยเนตร(วัฒน์) อายุ 51 ปี ภูมิลำเนาบ้านป่าหุ่ง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย ตำแหน่งเดิมลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า ช4 ร.ร.บ้านศาลา อ.พาน จ.เชียงราย มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลอาคาร 3 สพป.เชียงราย เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2564 เป็นต้นไป อายุราชการ 31 ปี

%d bloggers like this: