ผอ.เขต อวยพรผู้เกษียณอายุราชการ

ผม จรัญ แจังมเนี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ขอขอบพระคุณท่านรองวรพงษ์ สันติวงค์ ท่านรองณัฏฐกันย์ ใจกันทา ท่านรองไชยรัตน์ จินะราช และผู้บริหารสถานศึกษา พี่น้องเพื่อนครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ได้เกษียณอายุราชการ ในปี 2564 มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีโชคมีชัยตลอดไปครับ
จรัญ แจ้งมณี

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2

%d bloggers like this: