คำสั่งย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา

คำสั่งย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาสพป.เชียงราย เขต 1

https://qrgo.page.link/QUamB

สพป.เชียงราย เขต 2

https://qrgo.page.link/3EW4n

สพป.เชียงราย เขต 3

https://qrgo.page.link/be1tM

สพป.เชียงราย เขต 4

https://qrgo.page.link/hBPJk

สพม.เชียงราย

https://qrgo.page.link/fvFCr

%d bloggers like this: