มติ ก.ค.ศ.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ผอ.-รองเขตพื้นที่ฯ กว่า 300 ราย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้ อนุมัติตามที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เสนอขยายเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัจจุบันต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 1 ปี กรณีครบระยะเวลา จำนวน 9 ราย และแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพท.ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ กรณีการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 4 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลการย้ายและแต่งตั้ง นอกจากนี้ ยังอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพฐ. จำนวน 2 ราย โดยคงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอยู่เดิม ทั้งนี้ ให้มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า อนุมัติย้ายและแต่งตั้งผู้อำนวยการ สพฐ.ให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิม ในสพท.แห่งใหม่ กรณีการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 43 ราย ทั้งนี้ ให้มีผลการย้ายและแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม อนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 37 ราย โดยคงให้ได้รับวิทยฐานะตามที่ได้รับอยู่เดิม มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม และอนุมัติย้ายและแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ สพท. กรณีการย้ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 102 ราย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นอกจากนี้ ยังอนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ใน สพป.92 ราย มีผลการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม (มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/education/news_2948817) แต่งตั้งย้าย ผอ.และรองผอ.เขตฯ ตามมติ ก.ค.ศ. ประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 กันยายน 2564 ดังนี้

1.ขยายเวลา ผอ.เขตฯที่อยู่ครบวาระ 4 ปี ออกไปอีก1 ปี จำนวน 9 ราย https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8xXyKezMXC7W8Taqg?e=eR0fNy

2. ย้าย ผอ.เขตฯ จำนวน 4 ราย (เพื่อให้มีตำแหน่งว่างบรรจุ ผอ.เขตฯใหม่ที่จะเกษียณอายุราชการ) มีผล 20 ก.ย. 64 https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8xYSgl0np4x4ulH3Q?e=SvXiea

3. แต่งตั้ง ผอ.เขตฯ ใหม่ 2 ราย (รายที่ 2 เกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.64) มีผล 20 ก.ย. 64 https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8xZpW-ZMD6zPj_bOA?e=l6Sa9Y

4. ย้าย ผอ.เขตฯ จำนวน 43 ราย มีผล 1 ต.ค.64 https://drive.google.com/…/1ho1c20jAuo7nuFIEtGO…/view…

5. แต่งตั้ง ผอ.เขตฯ ใหม่ จำนวน 37 ราย มีผล 1 ต.ค.64 https://drive.google.com/…/1PUGylfJXjFWemyZi5ih…/view…

6. ย้าย รอง ผอ.เขตฯ จำนวน 102 ราย มีผล 1 ต.ค.64 https://drive.google.com/…/1P9NxVbk9sL4ZJ2…/view…

https://drive.google.com/…/1RZOXyO2Y2lhNXsQjEcS…/view…

7. แต่งตั้ง รอง ผอ.เขตฯ ใหม่ จำนวน 92 ราย มีผล 1 ต.ค.64 https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8xdJFC57ot5HGhiNg?e=TS5M13 หนังสือนำ https://1drv.ms/b/s!AqUWEg16jCe7g8xWXs6lqb1fYaotiA?e=6IioIC ที่มา ; สพฐ.

%d bloggers like this: