เปิดป้ายโรงเรียนแกนนำ”วิถีพุทธ”บ้านสันสลี

  • นายถวิล วงษา ผอ.โรงเรียนบ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นิมนต์พระภิษุสงฆ์เจิมป้าย และเปิดป้ายโรงเรียนแกนนำ”วิถีพุทธ”บ้านสันสลี เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.2564 ที่ผ่านมา (ถวิล/ภาพ-ข่าว)
%d bloggers like this: