ติดตาม-ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา อ.เวียงป่าเป้า

– ดร.ณัฏฐกันย์ ใจกันทา รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ นายอุดร สมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเด่นศาลา นายกสมาคมครูฯ อ.เวียงป่าเป้า กรรมการ นายจัตุพล อุปละ ศึกษานิเทศน์ สพป.เชียงราย เขต 2 กรรมการ นายพงศ์พินิจ ยานะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 เลขานุการ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.นายทวีชาติ พันธ์สกูล ผอ.รร.โป่งน้ำร้อนวิทยา 2.นายจรูญ ปาเต๊ะ ผอ.รร.บ้านเมืองน้อยฯ 3.นายศิวนาถ ประสาวะถา ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง 4.นายสุรินทร์ กิติลือ ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง 5.นายปรีชา นิธิเจริญ ผอ.รร.ปางมะกาดวิทยา 6.นายทศพร จินะสี ผอ.รร.บ้านขุนลาว ผู้รับการประเมินขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่าน ที่ให้กำลังใจ ให้ข้อคิด ข้อแนะนำในการปฎิบัติงาน เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่อไป เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 (ทวีชาติ/ภาพ-ข่าว)

%d bloggers like this: